I många familjer kommer frågan om husdjur högt upp på dagordningen. Barnen har varit hemma hos sina kompisar som har en hund eller en hamster. När de är på landet eller är ute med föräldrarna blir de ivriga att få ett djur att ta hand om för att de har sett någon annan göra det. Det är en grundläggande primitiv känsla hos många barn att vilja ha ett djur.

Man kan vända på steken också och säga att det kan vara väldigt bra för djur att det finns barn som tar hand om dem. En stor hund kan känna ett stort ansvar för ett litet barn, till exempel.

Det är ganska klarlagt att det på många sätt är positivt för ett barn att ha ett djur.

Här är några av de faktorer som brukar framhållas om viktiga.

Ansvar

Det är stärkande för barnets ansvarskänsla och jaget att få vara med och ta ansvar för ett djur. Man ska dock alltid komma ihåg att det är föräldrarna om ytterst har ansvaret. Ett tips är att läsa artikeln vi skrev tidigare om att lära barnen ta ansvar så får man en del tankar och idéer.

Empati och omsorg

Barnet blir medvetet om djurets behov och på så sätt också medveten om behov hos andra människor. Hen lär sig också att visa omsorg och hänsyn och blir mer empatisk i sitt umgänge med människor senare i livet.

Tröst

Ett djur kan man alltid gå till när man känner sig ledsen eller övergiven. Djurets kärlek är alltid villkorslös och det tröttnar aldrig på sin kompis. Ett barns självkänsla kan också stärkas av ansvaret och vänskapen med ett litet djur.

Vilket djur är lämpligt?

Ett svar som kanske kan verka lite förvånande men som är vetenskapligt bevisat är att barn som umgås tidigt i livet med pälsdjur som hundar och katter är mindre benägna att utveckla allergier senare i livet.